Deze advertentie is genomineerd
Advertentie:

Actionaid

Over:

Organisatie
Actionaid
Willem de Kooning Academie  
Harolf Staal & Dion Hendriks
Verantwoordelijk bij klant
Elliaa Jutte

Beschrijving organisatie

ActionAid is een internationale vrouwenrechtenorganisatie. In meer dan 45 landen steunen we vrouwen om op te komen voor hun rechten. Daarbij ligt de focus op ontwikkelingslanden, want er is een sterk verband tussen armoede en ongelijkheid en de uitsluiting van vrouwen. Daarnaast zijn vrouwenrechten simpelweg ook mensenrechten. Wij vinden het onacceptabel dat de rechten van de helft van de wereldbevolking systematisch worden ondermijnd. Meer weten? Kijk op www.actionaid.nl.