Deze advertentie is genomineerd
Advertentie:

Vereniging Verkeersslachtoffers

Over:

Organisatie
Vereniging Verkeersslachtoffers
Willem de Kooning Academie  
Lisa Cadi & Mariska Stapel
Verantwoordelijk bij klant
Marten Buis

Beschrijving organisatie

Bij onze Vereniging staat het ‘omzien’ naar de verkeersslachtoffers centraal, waarbij wij oog hebben voor en een luisterend oor bieden aan hen die hetzij direct hetzij indirect betrokken zijn geraakt/geweest bij een ongeval en daar op enigerlei wijze letsel of leed van ondervinden. Voor verkeersslachtoffers en/of nabestaanden kan het helpen ervaringen te delen en als lotgenoten elkaar tot steun te zijn. We zijn een vereniging en proberen aandacht bij beleidsmakers te krijgen voor de inzet van preventieve maatregelen voor een veiliger verkeer op de weg. Maar ook vind de Vereniging het van belang om de juridische positie van verkeersslachtoffers te verbeteren.