Deze advertentie is genomineerd
Advertentie:

Classic Young Masters

Over:

Organisatie
Classic Young Masters
Willem de Kooning Academie  
Sheyna ten Heever & Erik Dernee
Verantwoordelijk bij klant
Belinda Yeung

Beschrijving organisatie

Stichting Classic Young Masters (CYM) maakt de persoonlijke ontwikkeling in relatie tot de muzikale ontplooiing van jonge talenten (14-21 jaar) mogelijk. Zij draagt bij aan het stimuleren van de maatschappelijke verbinding waarbij de jonge talenten fungeren als rolmodel en inspiratiebron. Jongeren die dromen realiseren zijn een inspiratiebron voor leeftijdgenoten en andere doelgroepen. Met een persoonlijk op maat gemaakt traject van coaching wordt hun kans op een succesvolle maatschappelijke positie als musicus vergroot. CYM laat jonge talenten zo zien dat de wereld groter is dan hun instrument en stimuleert hen daarbij om zichzelf te positioneren in een maatschappelijk relevante context. Zij inspireren hiermee anderen om creatief om te gaan met hun talent. “Ik speel heel goed piano en wie heeft daar wat aan?” Vanuit het begeleidingstraject worden er projecten geïnitieerd om creatieve verbindingen te zoeken met andere thema’s (zoals andere kunstvormen of andere onderwerpen) en doelgroepen. Het motto is dan ook “Gedreven door talent, verbonden in creativiteit”. CYM is een onafhankelijke organisatie waar jonge musici in een beschermde omgeving (los van het instituut waar ze studeren) zich kwetsbaar kunnen opstellen in het leerproces van ontwikkeling en maatschappelijke relevantie. Kennis, integriteit en kwaliteit van aangeboden netwerk en adviezen zijn de kernwaarden waar Classic Young Masters voor staat.