Deze advertentie is genomineerd
Advertentie:

BlueMatch

Over:

Organisatie
BlueMatch
Willem de Kooning Academie  
Femke Sannen & Casey Voogt
Verantwoordelijk bij klant
Margreet Melman

Beschrijving organisatie

Koken op open vuur raakt ons allemaal en eist jaarlijks 4,3 miljoen mensenlevens. De hele wereld ervaart de milieueffecten ervan. Alleen al in India, waar ruim één derde van de armste wereldbevolking o.a in slums woont, koken meer dan 165 miljoen families op open vuur. Jaarlijks zorgt dit voor bijna een miljoen dodelijke sterfgevallen, en het leidt bij vele miljoenen vrouwen en kinderen tot ademhalingsproblemen (COPD en astma) en brandwonden. Inefficiënte verbranding van brandhout leidt daarbij tot milieuschade en zelfs global warming door fijnstof, roet en onnodige CO2emissies. Dit moet veranderen en dat kan! BlueMatch ontwikkelde in India de Ecostove, die voldoet aan de hoogste eisen van veiligheid. Rookvrij én betaalbaar koken èn werkgelegenheid voor vrouwen is het resultaat. Ook voor de allerarmsten in de slums.