Deze advertentie is genomineerd
Advertentie:

Aletta Jacobs Fonds

Over:

Organisatie
Aletta Jacobs Fonds
Willem de Kooning Academie  
Annemarijn Mulder & Jeske Maas
Verantwoordelijk bij klant
Esther Terweij

Beschrijving organisatie

Als meisjes en vrouwen, mannen en jongens zich in alle vrijheid kunnen ontplooien wint heel de samenleving. Als iedereen kan leven zonder beperkingen door afkomst, leeftijd, seksuele voorkeur of genderrollen en zonder angst voor geweld of sociale terechtwijzingen, wint heel de samenleving. Het Aletta Jacobs Fonds steunt deze verandering door bijzondere projecten van Atria, het kennisinstituut voor vrouwengeschiedenis en emancipatie, mogelijk te maken. We laten vrouwengeschiedenis niet verloren gaan, en blijven actief strijden voor gelijke rechten. Zo ondersteun je educatieve programma’s, online en offline evenementen, tentoonstellingen, documentaires en projecten voor de toekomst. “Er is nog zooveel te doen in de wereld” is een van de uitspraken van Aletta Jacobs, de meest bekende Nederlandse activiste voor vrouwenrechten. Doe mee en steun het Aletta Jacobs Fonds!