Winnende advertentie
Advertentie:

Stichting Bite Back

Over:

Organisatie
Stichting Bite Back
Willem de Kooning Academie  
Thijs Mosterman
Verantwoordelijk bij klant
Alex Romijn

Beschrijving organisatie

Stichting Bite Back is een dierenrechtenorganisatie die onder andere tot doel heeft om zowel regionaal, nationaal als internationaal campagne te voeren voor de rechten, de noden, het welzijn en de vitale belangen van dieren, dit door middel van geweldloze actie. De stichting Bite Back gaat uit van het principe dat dieren een waarde op zich hebben, ongeacht het eventuele nut voor de mens. Dieren zijn levende wezens die net zoals mensen in staat zijn om pijn, angst en stress te ervaren. Aangezien de dieren niet voor zichzelf kunnen opkomen, ziet de stichting Bite Back zich als pleitbezorger van hun rechten.

Beschrijving Campagne

Wij willen in de boodschap mensen aan het denken zetten over waarom het ene dier liefde krijgt en het andere vetgemest wordt om gedood te worden voor ons voedsel. Deze tegenstelling in de samenleving zorgt voor een zeer selectieve dierenliefde. We willen mensen aan het denken zetten, zodat ze hun cirkel van compassie vergroten en geen rigoureuze lijn zetten welke dieren wel en welke dieren geen respect verdienen.

Doelstelling Campagne 

We willen op een confronterende doch positieve manier een aanzet geven tot kritisch nadenken over ons gebruik van dieren in gevangenschap voor diverse doelen.