Advertentie:

Transparency International

Over:

Organisatie
Transparency International
Willem de Kooning Academie  
Jochem van Schip & Matthias Wentink
Verantwoordelijk bij klant
Lotte Rooijendijk

Beschrijving organisatie

Transparency International (TI) is een internationale organisatie, die zich inzet voor een wereld vrij van corruptie. Transparency International Nederland (TI-NL) is de Nederlandse afdeling van TI. TI-NL is opgericht als een vereniging met leden en is een Algemeen Nut Beogende Instelling met erkende ANBI-status (goed doel). TI-NL richt zich op een wereld waarin de overheidsdiensten, de politieke wereld, het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld én burgers vrij van corruptie zijn. Wij werken hard aan de bevordering van integriteit, transparantie en verantwoording in de Nederlandse samenleving. Dit doen wij door te onderzoeken hoe corruptie voorkomt in Nederland, hierover te rapporteren op onze website en in de media, en oplossingen aan te dragen hoe de problemen verholpen kunnen worden.

Beschrijving Campagne

Elke Nederlander betaalt onwetend €250 per jaar aan corruptie, totaal dus 4,25 miljard euro elk jaar. Dit wordt ingehouden op de zorg, onderwijs, veiligheid en cultuur. Om dit te introduceren kwamen we met het idee corruptiebelasting.

Doelstelling Campagne 

We willen door middel van deze campagne het corruptieprobleem toegankelijk maken voor het publiek op persoonlijk, sociaal en economisch vlak, om zo meer draagkracht te kunnen creëren voor onze doelen en onze impact te vergroten, zodat niemand meer weg kan komen met corruptie. De campagne zou een gevoel van verantwoordelijkheid moeten genereren en een duidelijke boodschap voor het vergroten van een roep om actie moeten bevatten.