Advertentie:

Huismus Bescherming Nederland

Over:

Organisatie
Huismus Bescherming Nederland
Willem de Kooning Academie  
Raisa van der Kroef
Verantwoordelijk bij klant
Liset Karman

Beschrijving organisatie

Huismus Bescherming Nederland, "geuzennaam" Stichting Witte Mus, is een soortbeschermende goede doelen organisatie (ANBI) die zich inzet voor de bescherming van de Huismus en haar habitat. In heel Nederland. HELP ! We zijn straks echt alle huismussen kwijt! Er wordt zo massaal aan daken gerenoveerd en geïsoleerd dat alle huismussen hun nesten kwijt raken. Met naar schatting een half miljoen daken per half jaar. En het is zo totaal niet nodig als er van te voren maatregelen worden genomen.

Beschrijving Campagne

Kan uw kind een huismus tekenen>?

Doelstelling Campagne 

Het resultaat moet zijn dat er geen enkel dak of gevel meer gerenoveerd of geïsoleerd wordt, in Nederland, zonder dat er van te voren maatregelen zijn genomen om te zorgen dat huismussen geschikte nesten en slaapplaatsen elders hebben gekregen. Nesten en slaapplaatsen die huismussen gewoonlijk onder de dakpannen, in en aan gevels hebben.