Advertentie:

Stichting Pesten op de Werkvloer

Over:

Organisatie
Stichting Pesten op de Werkvloer
Willem de Kooning Academie  
stichting pesten op de werkvloer
Strategie
laura willemse
Productie
laura willemse
Verantwoordelijk bij klant
stichting pesten op de werkvloer

Beschrijving organisatie

Stichting Pesten op de Werkvloer biedt praktische informatie, advies en preventie producten voor organisaties en hun werknemers om pesten aan te pakken. Naast het bestuur van de Stichting (die op onze website onder voorstellen staat) hebben we een ambassadeur ( Andre Horstink) en vele vrijwilligers. Iedereen werkt bij de stichting als vrijwilliger, we krijgen geen subsidie en hebben niemand in loondienst.

Beschrijving Campagne

Ziek worden van je werk is vreselijk net als pesten op de werkvloer, beiden hebben een zelfde oorzaak: de bedrijfscultuur. Om daar actief iets mee te kunnen binnen organisaties is deze postercampagne ontwikkeld. Kernfactoren Steeds meer werkgevers en werknemers zijn zich bewust van de directe oorzaken van beroepsziekten. Het ontbreekt echter vaak aan kennis en bewustzijn van de meer indirecte factoren die van invloed kunnen zijn op het ontstaan van een beroepsziekte. Uit het onderzoek blijkt dat de belangrijkste factoren liggen op het niveau van de werkvloer. Een aantal kernfactoren die uit het onderzoek van Pantea naar voren kwamen zijn: • De verantwoordelijkheid van de werknemer • De mate van betrokkenheid van de werkgever en werknemer bij werk en beleid • De heersende normen ten aanzien van gezond en veilig werken • De sociale steun die de werknemer ervaart bij collega’s en direct leidinggevende Bron: www.arboportaal.nl Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het voorkomen van PSA als een belangrijk aandachtspunt. Op 1 juni heeft minister Asscher de aftrap gegeven voor het onderdeel aanpak pesten op de werkvloer van de PSA campagne. Om aan te sluiten op deze landelijke campagne zijn posters ontwikkeld die door iedereen in het bedrijfsleven toegankelijk zijn. Van schoonmaker tot directeur kan deze posters gratis downloaden en uitprinten om vervolgens zelf op te hangen. Daarnaast kunnen de posters vrij gebruikt worden door bedrijven om aandacht onder hun personeel voor dit onderwerp te verwerven en vice versa.

Doelstelling Campagne 

Onze missie is het taboe rond pesten op de werkvloer te doorbreken en het bespreekbaar te krijgen binnen bedrijven en organisaties. De belangrijkste doelstelling is zoveel mogelijk nieuwe slachtoffers te voorkomen en mensen bewust te maken van het probleem en de gevolgen voor werknemer en werkgever. Pesten is niet alleen schadelijk voor het slachtoffer. Het is ook van invloed op de mensen die er getuige van zijn, de cultuur op de afdeling en uiteindelijk op de kwaliteit van het werk. De cultuur op de afdeling verandert. Steeds meer geldt het recht van de sterkste. Ook de getuigen hebben hier last van. Ze gaan met minder plezier naar het werk en voelen zich machteloos. Ze zijn bang zelf slachtoffer te worden en hebben vaker last van gezondheidsklachten. De gevolgen voor de afdeling en het bedrijf liegen er niet om: productieverlies, groot verloop en hoog ziekteverzuim! Om dit tegen te gaan zijn de posters ontwikkeld die mensen doen aanzetten na te denken over hun gedrag op het werk en zo bewustzijn te creëren.

Overige

De stichting Pesten op de werkvloer wil pesten tegen gaan en het als gespreksonderwerp binnen bedrijven op de kaart te zetten. Zoals de ontwikkeling van posters samen met Stichting Stoppestennu! om collega’s te stimuleren over bepaald gedrag na te denken en hen zo te wijzen op hun verantwoordelijkheid. Deze posters kunnen bij beide stichtingen gratis worden gedownload. Totaal zijn er 5 verschillende posters.