Actievoorwaarden NRC Charity Awards 2019

Deelname
1.1 Deelname aan de NRC Charity Awards 2019 staat open voor alle charitatieve instellingen.
1.2 Elk goed doel maakt kans op een communicatiecampagne ontwikkeld door aanstormend talent van Willem de Kooning Academie.
1.3 Om kans te maken op deze campagne die bestaat uit een 1/1 printadvertentie en een banner, nodigen wij goede doelen uit om een motivatie in te sturen. Een motivatie waaruit blijkt waarom juist deze instelling een campagne verdient.
1.4 Uit alle ingezonden motivaties selecteert de redactie van NRC twintig goede doelen die in aanmerking komen voor de Charity Awards 2019.
1.5 De goede doelen die geselecteerd zijn, worden gekoppeld aan een creatief team van Willem de Kooning Academie.
1.6 Op vrijdag 24 mei vindt er een ontmoetingsdag op de Willem de Kooning Academie in Rotterdam. Tijdens deze dag ontmoeten de geselecteerde goede doelen hun creatieve team en spreken de briefing door.
1.7 In juli en augustus worden alle door de Willem de Kooning voor de geselecteerde goede doelen ontworpen advertenties gepubliceerd in NRC Handelsblad, nrc.next en op nrccharityawards.nl
1.8 De voor de goede doelen ontwikkelde campagnes door talenten van de Willem de Kooning Academie worden beoordeeld door een vakjury. Tevens kan het publiek gedurende deze periode stemmen op hun favoriet.
1.9 Op dinsdag 27 augustus vindt de uitreiking van NRC Charity Awards 2019 plaats in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Tijdens deze bijeenkomst worden de winnaars van de publieks- en vakjury bekendgemaakt. 
1.10 Door deelname aan de NRC Charity Awards geeft u toestemming aan NRC en Willem de Kooning Academie om een campagne te ontwikkelen voor uw stichting. De studenten hebben hierin creatieve vrijheid waarbij ze uiteraard werken op basis van de door de deelnemer opgestelde briefing. 


Prijzen
2.1 De NRC Charity Awards bestaan uit vier prijzen. Zowel de vakjury- als de publieksprijs bestaat uit een 1/1 advertentie in zowel NRC Handelsblad als nrc.next. Dit is een extra plaatsing naast de plaatsing genoemd bij punt 1.7. De nummer één ontvangt daarnaast een online advertentiebudget. 
2.3 De winnaars kunnen tot uiterlijk 31 december 2019 hun prijs inzetten.
2.4 De prijzen zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld.
2.5 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.


Periode 
3.1 De NRC Charity Awards loopt van 11 maart 2019 tot en met de uitreiking op 27 augustus 2019.
3.2 Om deel te nemen aan de NRC Charity Awards 2019 moet de motivatie uiterlijk woensdag 27 maart 2019 gestuurd worden naar charityawards@nrc.nl.
3.3 Op maandag 8 april wordt aan de geselecteerde goede doelen bekend gemaakt dat zij geselecteerd zijn voor de Charity Awards 2019 op basis van de ingezonden motivatie.
3.4 De mogelijkheid om een stem uit te brengen op de voor de goede doelen ontwikkelde campagnes loopt tot en met 15 augustus.


Overige bepalingen
4.1 De actievoorwaarden zijn te vinden op www.nrccharityawards.nl en worden op verzoek schriftelijk toegestuurd.
4.2 De prijswinnaars hebben het recht om medewerking aan publiciteit te weigeren.
4.3 De organisatoren van de NRC Charity Awards handelen volledig volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens en daarmee is uw privacy 100% gegarandeerd. Gegevens worden niet aan derden verstrekt.
4.4 Door deel te nemen aan de NRC Charity Awards 2019 wordt ingestemd met deze algemene voorwaarden en de verplichting om deze voorwaarden te volgen. Indien een situatie zich voordoet waarin deze actievoorwaarden niet voorzien beslist NRC Media.