Het Antoni van Leeuwenhoek koos 100 jaar geleden al voor de grensverleggende weg door onderzoek en specialistische zorg samen te voegen met één scherp gedefinieerd doel: de beste behandelingen bieden aan kankerpatiënten. Daarvoor is doordringen tot in de kern van kanker de enige weg. Het instituut bestaat uit een wetenschappelijk onderzoekslaboratorium en een gespecialiseerde kliniek, waar behandeling en onderzoek onder één dak plaatsvinden. Het Antoni van Leeuwenhoek is daarin uniek in Nederland. We zijn een Center of Excellence: een topinstituut dat zowel nationaal als internationaal wordt erkend en waar belangrijk onderzoek plaatsvindt. Wetenschappelijk onderzoek, innovatieve patiëntenzorg van hoge kwaliteit en kennisoverdracht zijn onze kerntaken.

NRC Charity Awards: 240 advertenties

68.312
stemmen

Tijd dat u nog kunt stemmen:

Bekijk ook deze advertenties

MaM maakt voor ouders foto's van ernstig zieke, terminale of overleden kinderen- thuis en in het ziekenhuis- als troost, herinnering en als hulp bij verwerking van het verlies. De stichting fotografeert dagelijks twee tot drie keer, 24/7, met landelijk netwerk van 140 professionele fotografen die kosteloos werken. Ouders hoeven niet voor foto's te betalen; kosten worden gedragen door sponsoren, donateurs en schenkingen.

Stichting Make a Memory

Rob Becker

Het Antoni van Leeuwenhoek koos 100 jaar geleden al voor de grensverleggende weg door onderzoek en specialistische zorg samen te voegen met één scherp gedefinieerd doel: de beste behandelingen bieden aan kankerpatiënten. Daarvoor is doordringen tot in de kern van kanker de enige weg. Het instituut bestaat uit een wetenschappelijk onderzoekslaboratorium en een gespecialiseerde kliniek, waar behandeling en onderzoek onder één dak plaatsvinden. Het Antoni van Leeuwenhoek is daarin uniek in Nederland. We zijn een Center of Excellence: een topinstituut dat zowel nationaal als internationaal wordt erkend en waar belangrijk onderzoek plaatsvindt. Wetenschappelijk onderzoek, innovatieve patiëntenzorg van hoge kwaliteit en kennisoverdracht zijn onze kerntaken.

Genomineerd voor de Vakjuryprijs: Antoni van Leeuwenhoek

Francel Verlaat (art), Roeland Verboom (copy)

Family Help Programme richt zich op de verbetering van de positie van de allerarmsten op Sri Lanka en stelt zich daarbij tot doel de leefomstandigheden en ontwikkelingsmogelijkheden van mensen te verbeteren zodat ze zelfstandig vorm kunnen geven aan hun toekomst

Family Help Programme

Hugo Brinkman (concept+art+copy - Neerlandsvlak), Joyce Dakhorst (copy - De Woonplaats), Serge Feldmann (fotografie), Jacqueline Blokhuis (ondersteuning - FHP)

De stichting MS-Anders maakt zich sterk voor een betere kwaliteit van leven van patiënten met Multiple Sclerose. MS-Anders heeft zich van meet af aan gericht op de mensen met Multiple Sclerose ZELF. Daarom financieren wij niet alleen wetenschappelijk onderzoek, maar maken we ons ook hard voor de leefomgeving van de patiënt, zijn/haar partner en kinderen, de zorg eromheen. Met creatieve oplossingen wordt continu gezocht naar minder belasting, minder pijn en meer levensvreugde. MS-Anders is uitgegroeid tot een organisatie die op eigen kracht naar PERSPECTIEF durft te zoeken, die KRITISCH durft te zijn en die in ALTERNATIEVEN durft te denken. Dat heeft geleid tot gewaagde onderzoeken (denk aan de bijensteken), onverwachte invalshoeken (de koelpakken), medisch-wetenschappelijke studies (kunnen we vroege laesies nog herstellen?) en vernieuwende initiatieven zoals de MS-kinderkampen. Wie je ook bent en in welke omstandigheid je ook verkeert, WIJ maken ons er

Stichting MS-Anders

A.A.E. de Reeder MSc, B. van Kooten

Stichting Kunstfestival Schiebroek-Hillegersberg

De Stichting heeft als doel dieren te beschermen en hun belangen in onze maatschappij (via het recht) te behartigen. 

De Stichting tracht haar doel onder andere te bereiken door het voeren van rechtsgedingen, onderzoek naar wetgeving en handhaving en mogelijke verbetering daarvan en het adviseren op juridisch gebied.

Stichting Dier&Recht

Lisette Vink, Madelaine Looije, Ingeborg Bijster

Stem en win een ipad!