Winnende advertentie
Advertentie:

Stichting Lezen & Schrijven

Over:

Organisatie
Stichting Lezen & Schrijven
Willem de Kooning Academie  
Jarné van Zetten & Iris Habben Jansen
Verantwoordelijk bij klant
Kirstin Poot

Beschrijving organisatie

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Zij zijn laaggeletterd. Vaak hebben zij ook moeite met online zaken. Dat heeft grote gevolgen voor bijvoorbeeld hun werk, inkomen en gezondheid. Stichting Lezen & Schrijven maakt laaggeletterdheid onderwerp van gesprek bij publiek en politiek en ondersteunt in het hele land honderden gemeenten, instellingen, bedrijven, docenten en vrijwilligers bij het organiseren van (taal)scholing.

Beschrijving Campagne

In de NRC van 20 juli staat twee keer hetzelfde redactionele artikel. Maar als je beter kijkt, zie je dat de tweede versie een advertentie is waarin moeilijke woorden zijn weggelaten. Hiermee maken we duidelijk dat het voor laaggeletterden heel lastig is om een krantenartikel te lezen. Zij begrijpen vaak alleen de eenvoudigste zinnen.

Doelstelling Campagne 

In het dagelijks leven gaan er veel meer dingen langs laaggeletterden heen. Zoals ov-reisinformatie, facturen, online sollicitatieformulieren of informatie van de dokter. Dat is vaak onbegrijpelijk voor deze mensen. Via de NRC Charity Awards wil de stichting meer mensen bekendmaken met het onderwerp, zodat we samen meer laaggeletterden kunnen helpen. Want onze samenleving wordt sterker als iedereen kan meedoen!