Deze advertentie is genomineerd
Advertentie:

Dental Health International Nederland

Over:

Organisatie
Dental Health International Nederland
Willem de Kooning Academie  
Claudia Kim Ga Hyung, Rhedouan Rahmoun
Verantwoordelijk bij klant
Ineke van Lent, Julia Maijer & Hans van Hest

Beschrijving organisatie

DHIN verzamelt sinds 1977 overtollige tandheelkundige materialen, zodat deze in lage lonen landen een tweede leven kunnen gaan leiden. In de loop der jaren is DHIN uitgegroeid tot een organisatie, die de tandheelkunde voor kwetsbare doelgroepen in brede zin faciliteert. Daarnaast is één van onze belangrijkste doelen het bevorderen van gezondheidspreventie in deze landen.

Beschrijving Campagne

Wij willen de boodschap uitdragen dat structureel reinigen van tanden en handen bij kinderen in ontwikkelingslanden zorgt voor beduidend minder schooluitval door ziekten en ontstekingen. Kinderen in onze doelgroep krijgen daardoor een betere opleiding , een betere gezondheid en dus betere toekomstmogelijkheden. Studenten van de Willem de Kooning Academie hebben onze boodschap vertaald naar een aansprekende reclamecampagne.

Doelstelling Campagne 

Wij willen iedereen die een reis gaat maken naar een ontwikkelingsland uitnodigen om ter plaatse een school te zoeken waar een preventieproject opgezet kan worden. Bij DHIN kunnen alle benodigde informatie, ondersteuning en materialen opgevraagd worden. Als een project eenmaal opgezet is dan zoekt DHIN een tandheelkundige praktijk die dat project wil adopteren en dan zorg gaat dragen voor continuïteit.