Deze advertentie is genomineerd
Advertentie:

Hiv Verening

Over:

Organisatie
Hiv Verening
Willem de Kooning Academie  
Claire Ouwejan, Femke Veenstra, Jaihoun Habibi
Verantwoordelijk bij klant
Sien van Oeveren

Beschrijving organisatie

De Hiv Vereniging staat voor onvoorwaardelijke gelijkwaardigheid van mensen met hiv in Nederland. Een verouderd beeld over hiv zorgt ervoor dat mensen met hiv te maken krijgen met onnodige discriminatie en uitsluiting. Sinds hiv in Nederland uit het blikveld van de media is verdwenen wordt het steeds moeilijker om aandacht te genereren voor leven met hiv terwijl dat nog wel nodig is. Via de NRC Charity Awards wil de Hiv Vereniging het algemeen publiek een realistisch beeld geven over leven met hiv anno 2018 en onnodige angst en stigma doorbreken.