Logo:

Stichting Lezen & Schrijven

Even voorstellen:

Organisatie
Stichting Lezen & Schrijven
Willem de Kooning Academie  
Jarné van Zetten, Iris Habben Jansen
Verantwoordelijk bij klant
Kirstin Poot

Beschrijving organisatie

Stichting Lezen & Schrijven gelooft dat heel Nederland moet kunnen lezen, schrijven, rekenen en om moet kunnen gaan met een computer. In Nederland leven namelijk circa 2,5 miljoen laaggeletterden. Om deze laaggeletterdheid aan te pakken, wordt er kennis over laaggeletterdheid verzameld, worden er kansen aangeboden om iedereen die nog niet goed kan lezen dit alsnog te leren, wordt er actief gewerkt aan het voorkomen van laaggeletterdheid en probeert stichting Lezen & Schrijven zo veel mogelijk mensen ervan bewust te maken dat er laaggeletterden zijn. Via de NRC Charity Awards wil stichting Lezen & Schrijven mensen prikkelen om zich te verdiepen in dit onderwerp.