Logo:

Oranje Fonds

Even voorstellen:

Organisatie
Oranje Fonds
Willem de Kooning Academie  
Alex Bakker, Frits Neijzing
Verantwoordelijk bij klant
Rosanne Prinsen, Judith van Kranenburg-Miltenburg

Beschrijving organisatie

Het Oranje Fonds bevordert de betrokkenheid in de samenleving. Door de steun van het fonds ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij. Het Oranje Fonds wil enerzijds sociale samenhang en anderzijds sociale participatie bevorderen. Daarom zorg het Oranje Fonds dat iedereen de mogelijkheid krijgt om daadwerkelijk een ander te betrekken bij de samenleving. Door sociale activiteiten te ondersteunen met geld, aandacht en kennis. En door iedereen de kans te geven om te donderen of vrijwilliger te worden bij een sociaal maatschappelijke organisatie tijdens Burendag, NLDoet of Maatjes. Via de NRC Charity Awards wil het Oranje Fonds mensen ervan bewust maken dat wanneer je samen een netwerk vormt, je meer maatschappelijke betrokkenheid creëert.

Beschrijving Campagne

-

Doelstelling Campagne 

-

Overige

-