Deze advertentie is genomineerd
Advertentie:

Dental Health International Nederland

Over:

Organisatie
Dental Health International Nederland
Willem de Kooning Academie  
Claudia Kim Ga Hyung, Rhedouan Rahmoun
Verantwoordelijk bij klant
Ineke van Lent, Julia Maijer, Hans van Hest

Beschrijving organisatie

Dental Health International Nederland (DHIN) staat voor het bevorderen van de mondgezondheid van achtergestelde groepen in (binnen-) en buitenland. Onder dit motto is een groep tandartsen, monteurs, mondhygiënisten en vrijwilligers sinds 1977 actief bezig dit doel te verwezenlijken. DHIN faciliteert tandheelkundige ontwikkelingshulp door goederen te leveren en te ontvangen, en kennis over te dragen. Via de NRC Charity Awards wil DHIN meer maatschappelijke betrokkenheid voor het bevorderen van mondgezondheid in lage loonlanden en hun naamsbekendheid onder tandheelkundige professionals verbeteren.