Deze advertentie is genomineerd
Advertentie:

ActionAid

Over:

Organisatie
ActionAid
Willem de Kooning Academie  
Hannah Sterke, Peter Hoeijenbos
Verantwoordelijk bij klant
Florien Handgraaf

Beschrijving organisatie

ActionAid komt bij noodsituaties in actie. Samen met onze lokale partnerorganisaties zorgen we voor voedselhulp, water en tijdelijk onderdak. Als de eerste en ergste nood voorbij is, werken we samen met de lokale bevolking aan oplossingen om rampen in de toekomst te voorkomen. Bij ActionAid staan vrouwen altijd centraal, ook tijdens noodsituaties. Vrouwen coördineren de distributie van noodhulpgoederen en ze krijgen een stem bij de wederopbouw. Zo versterkt hun positie in de gemeenschap en wordt er ook in de toekomst rekening met hen gehouden. Via de NRC Charity Awards wil ActionAid meer bekendheid geven aan hun werk in noodsituaties.