Logo:

VluchtelingenWerk Nederland

Even voorstellen:

Organisatie
VluchtelingenWerk Nederland
Willem de Kooning Academie  
Harrolf Staal & Floris Troost
Verantwoordelijk bij klant
Aase Kretzschmar & Eveline Beijst

Beschrijving organisatie

VluchtelingenWerk Nederland komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. Wij zijn een onafhankelijke organisatie die zich met 13.000 vrijwilligers inzet voor de bescherming van mensen die huis en haard moesten verlaten vanwege oorlog, politiek geweld, hun seksuele geaardheid, afkomst of religie. VluchtelingenWerk begeleidt hen vanaf het moment van binnenkomst tot en met hun integratie in de Nederlandse samenleving

Beschrijving Campagne

Vluchtelingen kunnen in Nederland rekenen op een veilige plek. Maar we moeten ook zorgen dat ze snel kunnen integreren om zo een toekomst op te bouwen. Als nieuwe burgers die een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving. Dat lukt alleen als we er samen werk van maken.

Doelstelling Campagne 

Nederlanders bewust maken van hun belangrijke rol in het integratieproces van vluchtelingen.