Deze advertentie is genomineerd
Ingezonden door:

Stichting Ubbo Emmius Fonds, de Groninger University Foundation

Credits

Organisatie
Stichting Ubbo Emmius Fonds, de Groninger University Foundation
Creatie
Stefan Makkus & Eva Hendrix
Productie
Karl Taylor (fotografie)
Verantwoordelijk bij klant
Bert Wolfkamp

Beschrijving organisatie

Het Ubbo Emmius Fonds (UEF) zoekt steun voor bijzondere wetenschappelijke onderzoeks- en onderwijsprojecten aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). De projecten zijn zeer divers. Giften aan ons fonds gaan voor 100% naar het door de donateurs gekozen doel. In onze fondsenwerving spelen de oud-studenten van de RUG een belangrijke rol.

Beschrijving campagne

De universiteit is een ‘goed doel’. Wetenschap, kennis, is de toegangspoort tot oplossingen voor de samenleving, op het gebied van zorg, geneeskunde, milieu, energie, duurzaamheid, maatschappij, etc. Door te geven aan een universiteit, in het bijzonder de RUG, maak je onderzoek mogelijk op het gebied dat voor jou belangrijk is en lever je een bijdrage aan de maatschappij van de toekomst.

Doelstelling campagne

Met deze campagne willen wij ‘de universiteit’ op de kaart zetten als goed doel. Niet alleen het Ubbo Emmius Fonds van de Rijksuniversiteit Groningen, maar wetenschappelijk onderwijs en fundamenteel onderzoek in het algemeen. Dit moet uiteindelijk leiden tot een grotere naamsbekendheid van het UEF en een groei van het aantal donateurs. Maar bewustwording is het belangrijkst. Veel Nederlanders denken nog altijd dat academisch onderwijs en onderzoek een zaak van de overheid is. Die speelt in het onderwijs ook een belangrijke rol, maar in het onderzoek is er grote behoefte aan extra speelruimte om nieuwe wetenschappelijke terreinen te verkennen.