Deze advertentie is genomineerd
Advertentie:

Stichting Zwerfjongeren Nederland

Over:

Organisatie
Stichting Zwerfjongeren Nederland
Willem de Kooning Academie  
Gino Bodt & Rens van Strien
Verantwoordelijk bij klant
Hella Masuger

Beschrijving organisatie

Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN) komt op voor de belangen van zwerfjongeren. Wij vinden het ongelooflijk dat Nederland anno 2017 maar liefst 12.400 jongeren kent die dagelijks van plek naar plek zwerven. SZN wil een betere toekomst voor deze jongeren. Daarvoor zijn veranderingen nodig in zorg, welzijn, onderwijs, huisvesting, werk en op het gebied van inkomen en schulden.

Beschrijving Campagne

Het is te bizar voor woorden dat een begrip als ‘zwerfjongeren’ bestaat in Nederland. Nog erger is het idee dat de problemen van deze jongeren totaal niet gezien of gehoord worden. Met onze campagne willen we laten zien dat er verandering nodig is en er een einde moet komen aan het probleem ‘zwerfjongeren’.

Doelstelling Campagne 

Bewustzijn en kennis over deze doelgroep vergroten onder een breed publiek.