Deze advertentie is genomineerd
Advertentie:

Nederlandse Kastelenstichting(NKS), kenniscentrum voor kasteel en buitenplaats

Over:

Organisatie
Nederlandse Kastelenstichting(NKS), kenniscentrum voor kasteel en buitenplaats
Willem de Kooning Academie  
Berber Reijkers & Rianne Hogeveen
Verantwoordelijk bij klant
Heidi van Limburg Stirum

Beschrijving organisatie

NKS werkt dagelijks aan het verzamelen, produceren en analyseren van kennis over kastelen, buitenplaatsen en hun historische omgeving. Bestaande verhalen vertellen we opnieuw, vullen we aan met nieuw bouw- en cultuurhistorisch onderzoek of plaatsen we in een andere context. Deze kennis delen wij met een zo groot mogelijk publiek omdat kennis het leven verrijkt en 'kennis over' zorgt voor 'verbinding met' en uiteindelijk voor draagvlak voor het behoud van dit erfgoed.

Beschrijving Campagne

Onze unieke kastelen en buitenplaatsen fungeren als visitekaartje naar de rest van de wereld. Dit erfgoed betekent identiteit. Van mensen, van Nederland. Dit erfgoed is van en voor ons allemaal! Het vertelt over ons verleden, heden en toekomst. Het vertelt ons wie we zijn. Laat de verhalen niet verloren gaan en help mee deze door te geven aan de volgende generatie.

Doelstelling Campagne 

We willen met de campagne een zo breed mogelijk publiek bereiken om het draagvlak voor het behoud van kastelen en buitenplaatsen te vergroten. Daarnaast willen we donateurs werven om ons werk voort te kunnen zetten.

Overige

Kinderen leren het best spelenderwijs. Daarom introduceert de Nederlandse Kastelenstichting: Historische Zandkastelen. Om deze zandkastelen werkelijk te maken start de Kastelenstichting een crowdfundingactie. Vanaf 15 augustus kunt u helpen deze kastelen werkelijkheid te maken. Meer informatie hierover staat vanaf 15 augustus op www.kastelen.nl.