Logo:

Stichting Gilles de la Tourette

Even voorstellen:

Organisatie
Stichting Gilles de la Tourette
Willem de Kooning Academie  
Nelleke van Lomwel & Laura Hooreman
Verantwoordelijk bij klant
Janneke Kaim

Beschrijving organisatie

De Stichting Gilles de la Tourette is een organisatie voor iedereen die betrokken is bij het syndroom van Gilles de la Tourette: patiënten, lotgenoten, ouders, familieleden en bekenden, zorg- en hulpverleners, leerkrachten, behandelaars, onderzoekers en andere geïnteresseerden. De stichting streeft ernaar om in nauwe samenwerking meer bekendheid te geven aan de aandoening, de vroegtijdige opsporing ervan en aan de behandelmogelijkheden. Verder behartigt de stichting de positie en belangen van patiënten en hun omgeving. Ook bevordert de stichting wetenschappelijk onderzoek naar oorzaken en behandeling van Tourette. Veel mensen hebben een hardnekkig, verkeerd, eenzijdig beeld van het syndroom van Gilles de la Tourette, namelijk het vloeken en schelden. Dit kan inderdaad een symptoom zijn, maar komt slechts voor bij 10% van de mensen met Tourette. Door dit beeld is de aandoening vaak mikpunt van spot, met name ook in de media. Wij willen dit beeld graag bijstellen! Verder wordt Tourette vaak als excuus gebruikt (door mensen die het niet hebben) om maar te mogen vloeken. Terwijl mensen met Tourette juist niet bewust kiezen om te vloeken. Ze hebben geen keuze in welke (vocale) tics ze doen. Wat is Tourette wél? Een complexe en veelzijdige aandoening en voor veel mensen een dagelijkse uitdaging om ermee te leven. Naast geluids- en bewegingstics, heeft het merendeel van de mensen met Tourette last van bijkomende stoornissen/klachten zoals ADHD, OCS (dwangstoornis), autisme, concentratie- en slaapproblemen, angsten, depressie of verslaving. Bovendien krijgen mensen met Tourette vaak te maken met onbegrip uit de omgeving. Deels omdat tics vaak als storend of raar worden ervaren, maar ook omdat de aandoening uit veel meer bestaat dan tics, maar niet alles daarvan zichtbaar is en lang niet altijd serieus genomen wordt.

Beschrijving Campagne

Gilles de la Tourette is meer dan vloeken, wij laten zien en voelen wat Tourette écht inhoudt; een enorme druk van vocale- en motorische tics.

Doelstelling Campagne 

Door het beeld bij te stellen hopen we dat Tourette eerder herkend wordt. Door medici, maar ook door mensen in de omgeving van iemand met Tourette. Door herkenning komt er hopelijk ook meer begrip.