Logo:

Het Centrum tegen Kinderhandel Mensenhandel [CKM]

Even voorstellen:

Organisatie
Het Centrum tegen Kinderhandel Mensenhandel [CKM]
Willem de Kooning Academie  
Dyon Ruiter, Robin van Eijk & Rogier van der Galiën
Verantwoordelijk bij klant
Alice van der Holt

Beschrijving organisatie

Het Centrum tegen Kinderhandel Mensenhandel [CKM]. Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) is in 2013 door Fier en Terre des Hommes opgericht om te strijden tegen kinder- en mensenhandel. Een NGO die vanuit een unieke positie de strijd aanbindt tegen de uitbuiting van kinderen én volwassenen. Het CKM zet zich in voor de verbetering van de positie van slachtoffers. CKM opereert volledig onafhankelijk van lokale, regionale en nationale overheden op het snijvlak van politiek, beleid, wetenschap en praktijk. Concreet betekent dit dat we lobbyen, onderzoek doen, bewustwordings campagnes voeren, agendasetten en actie voeren. Wat het CKM als NGO uniek maakt op het terrein van mensenhandel in Nederland, is dat CKM gestut is in een organisatie die zich in de voorhoede bevindt als het aankomt op de expertise- en zorg aan slachtoffers van mensenhandel. Moederorganisatie Fier zet zich op haar beurt in voor de opvang, zorg en behandeling van slachtoffers van kinderhandel en mensenhandel.

Beschrijving Campagne

Een nog niet zo’n alom bekende organisatie helpen met een zeer groot probleem in kaart te brengen. Dat kinder- en mensenhandel gebeurt, dat weten we. Maar dat het zelfs in Nederland gebeurt, anno nu? Er zijn veel slachtoffers die zijn aangemeld. Maar eigenlijk weet het CKM ook dat dit maar een fractie is van de totale problematiek. De spread zal daarom ook moeten zorgen dat men in 1e instantie überhaupt weet van het grote probleem, dat zich dus ook hier en nu afspeelt. Één grote spread. Éen grote boodschap. Optisch een opvallende spread. Wanneer de lezers zich bewust zullen zijn van dit probleem, zou dat al een extra overwinning zijn vanuit het CKM.

Doelstelling Campagne 

Om een vuist te kunnen maken tegen mensenhandel hebben we draagvlak en steun nodig van het grote publiek. Weinig mensen weten dat mensenhandel zich afspeelt in onze samenleving. Ze beseffen niet wat het inhoudt, associëren het met iets van ver weg of lang geleden en denken (onterecht) dat zoiets hen nooit zal over komen. Mensen moeten beseffen dat mensenhandel iets is van hier en nu, onder onze ogen plaatsvindt. Dat vraagt om zichtbaarheid. Zichtbaarheid voor de problematiek, voor het belangrijke werk van het CKM en bovenal voor de slachtoffers. Een communicatiecampagne van de NRC Charity Awards kan hier enorm aan bijdragen en de steun in de rug vormen die het CKM nodig heeft om het verschil te maken!