Winnende advertentie
Advertentie:

VluchtelingenWerk Nederland

Over:

Organisatie
VluchtelingenWerk Nederland
Bureau
WWAV
Willem de Kooning Academie  
Jeroen Talens, David van Hoorn, Martijn de Groot
Strategie
Heidi Marchal
Verantwoordelijk bij klant
Onno Yska

Beschrijving organisatie

VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving.

Beschrijving Campagne

Veel vluchtelingen verdrinken als ze per gammele boot de Middellandse zee over proberen te steken. VluchtelingenWerk wil met deze campagne duidelijk maken dat achter de cijfers echte mensen schuil gaan en dat er nabestaanden zijn die rouwen om hun dood.

Doelstelling Campagne 

We willen werken aan draagvlak voor vluchtelingen in de samenleving. Dat doen we door aandacht te vragen voor het vluchtelingenvraagstuk en mensen te prikkelen om hier (verder) over na te denken. We hopen hiermee meer begrip te kweken voor vluchtelingen.