Actievoorwaarden NRC Charity Awards 2016

Deelname

1.1 Deelname aan de NRC Charity Awards 2016 staat open voor alle charitatieve instellingen die ingeschreven staan in de goede doelendatabank van de Kennisbank Filantropie.
1.2 Goede doelen nemen deel aan de NRC Charity Awards door een motivatie in te sturen.
1.3  De top 3 van de vakjury en de winnaar van de publieksjury (meeste stemmen) komen in aanmerking voor de te vergeven prijzen.
1.4 Uit alle ingezonden motivaties selecteert de redactie van NRC de goede doelen die in aanmerking komen voor deelname aan de Charity Awards 2016.
1.6 De goede doelen die geselecteerd zijn, worden gekoppeld aan een creatief team van Willem de Kooning Academie.
1.7 De voor de goede doelen ontwikkelde campagnes door talenten van de Willem de Kooning Academie worden beoordeeld door een vakjury. Tevens kan het publiek stemmen op hun favoriet.


Prijzen

2.1 De NRC Charity Awards bestaan uit vier prijzen. Zowel de vakjury- als de publieksprijs bestaat uit een spread (2/1 full colour) in NRC Handelsblad en nrc.next. Met een waarde van €65.300 euro bruto mediawaarde (exclusief 21% BTW).
2.3 De winnaars kunnen tot uiterlijk 1 september 2016 hun prijs inzetten.
2.4 De prijzen zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld.
2.5 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.


Periode 
3.1 De NRC Charity Awards loopt van 9 juni 2016 tot en met 31 augustus 2016.
3.2 Om deel te nemen aan de NRC Charity Awards 2016 moet de motivatie vóór zaterdag 18 juni gestuurd worden naar charityawards@nrc.nl.
3.3 Op donderdag 23 juni 2015 wordt aan de  geselecteerde goede doelen bekend gemaakt dat zij geselecteerd zijn voor de Charity Awards 2016 op basis van de ingezonden motivatie.
3.4 De mogelijkheid om een stem uit te brengen op de voor de goede doelen ontwikkelde campagnes loopt van dinsdag 18 juli tot en met donderdag 18 augustus.


Overige bepalingen
4.1 De actievoorwaarden zijn te vinden op www.nrccharityawards.nl en worden op verzoek schriftelijk toegestuurd.
4.2 De prijswinnaars hebben het recht om medewerking aan publiciteit te weigeren.
4.3 Door deel te nemen aan de NRC Charity Awards 2016 wordt toestemming gegeven aan NRC Media om persoonsgegevens te verwerken en informatie toe te zenden over producten en/of diensten van NRC Media. Om de toezending van deze informatie stop te zetten, kan contact worden opgenomen met NRC Media.
4.4 De organisatoren van de NRC Charity Awards handelen volledig volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens en daarmee is uw privacy 100% gegarandeerd. Gegevens worden niet aan derden verstrekt.
4.5 Door deel te nemen aan de NRC Charity Awards 2016 wordt ingestemd met deze algemene voorwaarden en de verplichting om deze voorwaarden te volgen. Indien een situatie zich voordoet waarin deze actievoorwaarden niet voorzien beslist NRC Media.