Actievoorwaarden NRC Charity Awards 2018

Deelname
1.1 Deelname aan de NRC Charity Awards 2018 staat open voor alle charitatieve instellingen die ingeschreven staan in de goede doelendatabank van de Kenniscentrum Filantropie.
1.2 Elk goed doel maakt kans op een communicatiecampagne ontwikkeld door aanstormend talent van Willem de Kooning Academie.
1.3 Om kans te maken op deze campagne die bestaat uit een printadvertentie en een banner, nodigen wij goede doelen uit om een motivatie in te sturen. Een motivatie waaruit blijkt waarom juist deze instelling een campagne verdient.
1.4 Uit alle ingezonden motivaties selecteert de redactie van NRC twintig goede doelen die in aanmerking komen voor de Charity Awards 2018.
1.5 De goede doelen die geselecteerd zijn, worden gekoppeld aan een creatief team van Willem de Kooning Academie.
1.6 Op maandag 9 april vindt er een ontmoetingsdag op de Willem de Kooning Academie in Rotterdam. Tijdens deze dag ontmoeten de geselecteerde goede doelen hun creatieve team en spreken de briefing door.
1.7 Vanaf 16 juli worden alle door de Willem de Kooning voor de geselecteerde goede doelen ontworpen advertenties gepubliceerd in NRC Handelsblad, nrc.next en op nrccharityawards.nl
1.8 De voor de goede doelen ontwikkelde campagnes door talenten van de Willem de Kooning Academie worden beoordeeld door een vakjury. Tevens kan het publiek van 16 juli tot en met 17 augustus stemmen op hun favoriet.
1.9 Op dinsdag 28 augustus vindt de uitreiking van NRC Charity Awards 2018 plaats in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Tijdens deze bijeenkomst worden de winnaars van de publieks- en vakjury bekendgemaakt. 
1.10 Door deelname aan de NRC Charity Awards geeft u toestemming aan NRC en Willem de Kooning Academie om een campagne te ontwikkelen voor uw stichting. De studenten hebben hierin creatieve vrijheid waarbij ze uiteraard werken op basis van de door de deelnemer opgestelde briefing. 


Prijzen
2.1 De NRC Charity Awards bestaan uit vier prijzen. Zowel de vakjury- als de publieksprijs bestaat uit een spread (2/1 full colour) in zowel NRC Handelsblad als nrc.next. Met een waarde van €65.300 euro bruto mediawaarde (exclusief 21% BTW). Dit is een extra plaatsing naast de plaatsing genoemd bij punt 1.7.
2.3 De winnaars kunnen tot uiterlijk 31 december 2018 hun prijs inzetten.
2.4 De prijzen zijn niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld.
2.5 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.


Periode 
3.1 De NRC Charity Awards loopt van 26 februari 2018 tot en met de uitreiking op 28 augustus 2018.
3.2 Om deel te nemen aan de NRC Charity Awards 2018 moet de motivatie uiterlijk woensdag 26 maart 2018 gestuurd worden naar charityawards@nrc.nl.
3.3 Op maandag 2 april wordt aan de geselecteerde goede doelen bekend gemaakt dat zij geselecteerd zijn voor de Charity Awards 2018 op basis van de ingezonden motivatie.
3.4 De mogelijkheid om een stem uit te brengen op de voor de goede doelen ontwikkelde campagnes loopt tot en met 20 augustus.


Overige bepalingen
4.1 De actievoorwaarden zijn te vinden op www.nrccharityawards.nl en worden op verzoek schriftelijk toegestuurd.
4.2 De prijswinnaars hebben het recht om medewerking aan publiciteit te weigeren.
4.3 De organisatoren van de NRC Charity Awards handelen volledig volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens en daarmee is uw privacy 100% gegarandeerd. Gegevens worden niet aan derden verstrekt.
4.4 Door deel te nemen aan de NRC Charity Awards 2018 wordt ingestemd met deze algemene voorwaarden en de verplichting om deze voorwaarden te volgen. Indien een situatie zich voordoet waarin deze actievoorwaarden niet voorzien beslist NRC Media.